Daňové Poradenství, Účetnictví, Podnikatelské poradenství - Radek Šlezinger

Daňové poradenství

 • komplexní daňové poradenství
 • zpracování závazných stanovisek k dotazům klientů v oblasti daní
 • zpracování daňových přiznání ke všem daním
 • zastupování klienta před finančním úřadem
 • prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání (FO, PO)
 • zajištění odkladu termínu podání přiznání k dani z příjmu

Účetnictví

 • vedení daňové evidence a podvojného účetnictví
 • komplexní účetní poradenství
 • zpracování (nebo kontrola) účetnictví z dat poskytnutých klientem (klientovým systémem)
 • zpracování závazných stanovisek k dotazům klientů v oblasti účetnictví
 • zpracování vnitřních předpisů (směrnic) účetní jednotky
 • manažerské účetnictví
 • podklady a informace pro zahraniční klienty (zpracování cizojazyčných výkazů)
 • zajištění auditu
 • účetní hotline a hotmail

Podnikatelské poradenství

 • zavádění controllingu, optimalizace nákladů
 • finanční analýza hospodaření firmy

Další služby

Díky spolupráci s advokátem jsem schopen též zajistit služby v oblasti právního poradenství (obchodní, občanské, pracovní právo) a případně také konsolidaci finančních výkazů od vynikajícího odborníka na tuto oblast.

SLUŽBY POSKYTUJEME PO CELÉM ÚZEMÍ ČR!!!

2011 by Rabb.